Επιχειρήσεις

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, όπως τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση αδειών καταστημάτων, τα τέλη παρεπιδημούντων κλπ. Στόχος είναι έγκυρη ενημέρωση των ιδιοκτητών επιχειρήσεων της πόλης για οτιδήποτε τους αφορά.

Αρχικά επιλέξτε "Για Επιχειρήσεις" από το μενού αριστερά και έπειτα την υπηρεσία και το έγγραφο που σας ενδιαφέρει. Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα που πρέπει να μας προσκομίσετε.