Δημότης

Στην ενότητα που ακολουθεί, ο δημότης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τις Δημοτικές υπηρεσίες και τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του δημότη: