Ηράκλειο για ...

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν στην Γ΄Ηλικία, στον γυναικείο πληθυσμό, στους νέους, στις επιχειρήσεις, στα παιδιά και στις ευπαθείς ομάδες. Ο Δήμος Ηρακλείου προσπαθεί να στηρίξει σε διάφορα επίπεδα τους κατοίκους του, με ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις. Στις σελίδες που ακολουθούν, εμφανίζονται πληροφορίες για γενική ενημέρωση: