Διαγωνισμός για την προμήθεια Καφέ Espresso

Η Επιτροπή Προμηθειών της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Καφέ Espresso, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 31/01/2017 και ώρα 14.00 στα γραφεία της, οδός Λ.Πλαστήρα & Ρωμανού,  στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτήριο Ε, 1ος όροφος ιδιοχείρως. Ο χρόνος διάρκειας του διαγωνισμού ορίζεται, ως αρχή η 12/01/2017 και τελευταία ημέρα η 31/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00