Μειοδοτικές δημοπρασίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για τη μίσθωση ακινήτων για στέγαση δύο ΚΕΠΑ

Το Δ.Σ.  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  διακηρύσσει ότι θα διενεργηθούν δύο μειοδοτικές δημοπρασίες, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Ι ΚΕΠΑ και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ’ ΜΗΤΕΡΑ. Αναλυτικά: