Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής έργου στην οδό Μ.Αλεξάνδρου

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».

(1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος).

Την Τετάρτη 04 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη Λότζια ,α' όρ., γρ. 11.

Ανακοίνωση