Οδηγός Εξυπηρέτησης Του Δημότη

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης του Δημότη ο Δήμος Ηρακλείου δημιούργησε τον "Οδηγό Εξυπηρέτησης Του Δημότη". Στο αρχείο αυτό θα βρείτε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος μας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση.

Creative Commons License
ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ by Δέσποινα Α. Καραμπατζάκη is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Greece License.

 

 

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, προσωρινά δεν είναι διαθέσιμος γιατί ετοιμάζεται νέα έκδοση.