Δημοτικοί Χώροι και Θέσεις Ελεγχόμενης Στάθμευσης - Δημόσιες Θέσεις Στάθμευσης ΑΜΕΑ

Στην πόλη του Ηρακλείου λειτουργούν οι παρακάτω Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων και είναι διαθέσιμες οι παρακάτω Θέσεις Ελεγχόμενης Στάθμευσης:

 

 

Δημόσιες Θέσεις Στάθμευσης ΑΜΕΑ