Διαγωνισμοί εκμίσθωσης κυλικείων σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει οκτώ Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείων σχολείων στον Δήμο Ηρακλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ’ όπου μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των σχετικών ΚΥΑ και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414.

Αναλυτικά στα παρακάτω αρχεία: