Πρόσκληση για μίσθωση τεσσάρων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Προσκλήσεις για μίσθωση τεσσάρων ακινήτων για τη στέγαση των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου:

  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
  • ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  • 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  • 35ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αναλυτικά: