Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στο διαδίκτυο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στο διαδίκτυο

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα μπορείτε να επισκέπτεστε τη νέα, επίσημη ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στη διεύθυνση: http://heraklionmuseum.gr/

 

Heraklion Archaeological Museum on the Internet

We would like to inform you that the new official website of the Heraklion Archaeological Museum has been launched in Greek and English.

The link to our new official website is: http://heraklionmuseum.gr/