Οριστικά αποτελέσματα προσλήψεων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού

Ο οριστικός πίνακας των επιλεχθέντων στις δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συσσιτίου καθώς και τα αποτελέσματα των ενστάσεων :