Επέκταση ωραρίου λειτουργίας ΠΕΔΥ - Μονάδα Υγείας Ηρακλείου έως τις 20:00

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 Ηράκλειο, 03.03.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σας ενημερώνει ότι το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας Υγείας Ηρακλείου (ΠΕΔΥ – Μ.Υ. Ηρακλείου), επεκτείνεται κατά μία ώρα το απόγευμα. Επομένως, το ωράριο λειτουργίας  της διαμορφώνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 7:00 – 20:00, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε όλο τον πληθυσμό ευθύνης της. Ρητά επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας προσφέρονται και παρέχονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους ανασφάλιστους πολίτες, αρκεί ο πολίτης να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).