Εγκρίθηκε το πρόγραμμα διενέργειας Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών ΠΕ Ηρακλείου 2017

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα διενέργειας Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών ΠΕ Ηρακλείου έτους 2017: