Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απεντόμωσης - Μυοκτονίας Τ.Ε.Ι Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως Τ.Ε.Ι. Κρήτης)προκειµένου να προχωρήσει σε ετήσια ανάθεση των υπηρεσιών απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και των τµηµάτων του που βρίσκονται στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύµνου, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, και Σητείας,

Καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους που παρέχουν υπηρεσίες απεντόµωσης και µυοκτονίας να υποβάλλουν κλειστές προσφορές µέχρι την Τετάρτη 05/07/2017 και ώρα 10:00 π.µ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο κτίριο ∆ιοίκησης.

Το άνοιγµα των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα γίνει από οµάδα εργασίας του Τµήµατος Προµηθειών και Περιουσίας την ίδια ηµέρα µε την λήξη της παραλαβής στα γραφεία της ∆ιοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης.

∆ιεύθυνση Σταυρωµένος

Ταχ.Κωδ. 71004, Ηράκλειο, Κρήτης

Τηλ. 2810 – 379308

Fax 2810 – 379328