Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών του Τ.Ε.Ι Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως Τ.Ε.Ι. Κρήτης) προκειµένου να προχωρήσει σε ανάθεση των υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (Courier), φακέλων και µικροδεµάτων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και των τµηµάτων του που βρίσκονται στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύµνου, Ιεράπετρας, Σητείας, και Αγίου Νικολάου, για το χρονικό διάστηµα από 18/07/2017 έως 17/07/2018,

καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους µε αντικείµενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες ταχυµεταφορών (Courier), να υποβάλλουν σφραγισµένες προσφορές µέχρι την

Τετάρτη 05/07/2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο κτίριο της ∆ιοίκησης.

Το άνοιγµα των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα γίνει από οµάδα εργασίας του Τµήµατος Προµηθειών και Περιουσίας την ίδια ηµέρα µε την λήξη της παραλαβής στα γραφεία της ∆ιοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης.

∆ιεύθυνση Σταυρωµένος

Ταχ.Κωδ. 71004, Ηράκλειο, Κρήτης

Τηλ. 2810 – 379308

Fax 2810 – 379328