Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Πρόσκληση συμμετοχής στο τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» με τίτλο: «Τουρισμός και Περιβάλλον: Τοπικές καλλιέργειες και προϊόντα». Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αρχανών (Παλαιό Κτίριο Δίας, Αρχάνες), Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων.


Τουρισμός και Περιβάλλον


Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει Ημερίδα του προγράμματος LIFE Natura2000Value Crete ("Οι Οικολογικές Υπηρεσίες, τα Κοινωνικά Οφέλη και η Οικονομική Αξία των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων στις Περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη"), την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Τουρισμός και Περιβάλλον