Επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσίασης του προγράμματος «Δεξιότητες Ζωής (Life Skills)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσίασης του Προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου με   τίτλο: Δεξιότητες Ζωής» για εκπαιδευτικούς γυμνασίων Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου (Υπεύθυνη: Αγγελική Ζαχαράτου) σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και με την υποστήριξη του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσίασης του Προγράμματος Βρετανικού Συμβουλίου με τίτλο: Δεξιότητες Ζωής (Life Skills)» για εκπαιδευτικούς γυμνασίων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την εκπαιδεύτρια του Προγράμματος, για λογαριασμό του Βρετανικού Συμβουλίου, κα Κατερίνα Σαραντίδου, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00-20:00, στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9, πίσω από τον Άγιο Δημήτριο).

Το Πρόγραμμα Δεξιότητες Ζωής αποτελεί μέρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές του γυμνασίου να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις καθημερινές απαιτήσεις και δυσκολίες, που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Το Πρόγραμμα έχει εγκριθεί ως παιδαγωγικά κατάλληλο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Μαρούσι, 19-05-2014. Αρ. Πρωτ: 78091/Γ7). Περισσότερες πληροφορίες στο www.britishcouncil.gr/life-skills

 

Το σεμινάριο έχει βιωματικό-εργαστηριακό χαρακτήρα και εμπεριέχει τα κάτωθι: α) πληροφορίες πάνω στις δεξιότητες ζωής, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία του Προγράμματος, προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς είτε να υλοποιήσουν το πρόγραμμα μόνοι τους, είτε να σχεδιάσουν περαιτέρω δράσεις, β) υλικό για να προσεγγίσουν οι εκπαιδευτικοί τα θέματα των δεξιοτήτων ζωής και να υλοποιήσουν δραστηριότητες μέσα στην τάξη τους και γ) τη δημιουργία μίας κοινότητας για ανταλλαγή εμπειριών και υλικού και για αναζήτηση υποστήριξης περαιτέρω πρωτοβουλιών και συνεργασιών.

 

Όπως σε όλες τις δράσεις του Κοινωνικού Χώρου, συσκευασμένα τρόφιμα και είδη καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι πάντα ευπρόσδεκτα.