Ικανοποίηση της 7ης ΥΠΕ από την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε σχολεία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ηράκλειο, 03.03.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των παιδιών, των οικογενειών τους αλλά και των εκπαιδευτικών σε θέματα αγωγής υγείας αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους των δράσεων και του σχεδιασμού της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Προς αυτή την κατεύθυνση, και μετά την υπογραφή Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας για την ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων όπως: Πρόγραμμα Πρόληψης Αλκοόλ και Νέοι, Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας - Σεξουαλική Αγωγή, Πρόγραμμα Πρόληψης και Αγωγής Στοματικής Υγείας "Δόντια δυνατά - Χαρούμενα Παιδιά", Πρόγραμμα Πρόληψης Μετάδοσης Μικροβίων.