Αυτοψία σε ετοιμόρροπο κτίσμα

 

Έκδ.1 αναθ.5 ημ/νία έγκρ. 2/1/2016 ΠΟΛ-ΟΑΕ 048

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δασκαλογιάννη – Δημοτικό Κτήριο

Τ.Κ: 71201

Πληροφορίες: Φραγκιουδάκη Μαίρη ,Καλεμάκη Ελένη

Τηλ.: 2813  409375

Fax:  2810  343314

E-mail : fragioudaki-m@heraklion.gr

 

Ηράκλειο 23-01-2017

 

 

Aρ. Πρωτ.: 7284

 

ΠΡΟΣ :

Επιτροπή Ετοιμόρροπων Κατασκευών

 1. Νικολιδάκη Χρυσή
 2. Σεμερτζάκη Αναστασία
 3. Παπαντωνίου Πόπη

 

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αντιδήμαρχο Ηρακλείου κ. Ρασούλη Γιάννη
 2. Αντιδήμαρχο Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Γιάννη
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Ταχ. Δ/νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη  Τ.Κ 71202 Ηράκλειο
 4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών ¨Έργων Κρήτης Ταχ. Δ/νση: Λ. Δικαιοσύνης 57 Τ.Κ 71201 Ηράκλειο
 5. Δ/νση Τεχνικών Έργων Δήμου Ηρακλείου Ταχ. Δ/νση:  Διονύσου 13Α   Τ.Κ 71601  Αλικαρνασσός
 6.  Τζωρακολευθεράκη Κων/νο Μιχελιδάκη 2 Τ.Κ 71202 Ηράκλειο
 7. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών Ταχ.Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Τ.Κ 115 23 Αθήνα
 8. Λαμπάκη Βασίλη

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ (πρώην διώροφο) ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3 –ΒΑΛΕΣΤΡΑΣ 4 ,ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, στην   ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΣΤΙΣ 19-1-2017

 

Σχετικά:

 1. Το με αρ. πρωτ. 15099/09-02-2010 Πρωτόκολλο Επικινδύνου Ετοιμόρροπης Κατασκευής για το εις το θέμα αναφερόμενο κτίσμα το οποίο είχε και τμήμα ορόφου που κατεδαφίστηκε το 2010
 2. 2.    Η με Α.Π 3735/1-8-2011 Απόφαση της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με θέμα «έγκριση κατεδάφισης κτισμάτων, στην εντός των ενετικών τειχών πόλη του Ηρακλείου, χαρακτηρισμένων από τον Δήμο Ηρακλείου ως επικινδύνως ετοιμόρροπων, επί των οδών : 1) Βαλέστρας & Μ.Παπαδοπούλου (φ. ιδιοκτησίας  Τζωρακολευθεράκη  Κων/νου), 2) Παπαδοπούλου 3-Βαλέστρας (κωδ. 258, διαμπερές, φ. ιδιοκτησίας κληρονόμων Σπαγουλάκη), …..»
 3. 3.    Το με αρ. πρωτ. 5534/17-5-2007 αίτημα  27 κατοίκων της περιοχής για τον κίνδυνο της κατάρρευσης του εις το θέμα αναφερόμενου κτίσματος 
 4. 4.    Η  από 10-8-2005 Έκθεση Αυτοψίας της τριμελούς τότε επιτροπής διπλωματούχων  πολιτικών μηχανικών που είχαν οριστεί με την 8323/99 σχετική  Απόφαση Νομάρχη με βάσει τις διατάξεις του ΠΔ του 1929 «περί Επικινδύνων Κατασκευών» η οποία διέταζε  την κατεδάφιση του όμορου προς δυσμάς γωνιακού,  διωρόφου τότε κτίσματος διατηρητέου με βάσει την με αρ. 25634/2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 174 /τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων & πολεοδομικών θεμάτων/27-6-2011)

 

       Μετά από την τηλεφωνική ειδοποίηση που είχαμε από τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Ρασούλη στις 19-1-2017 το απόγευμα για την κατάρρευση της οροφής ισογείου του εις το θέμα αναφερομένου ετοιμόρροπου κτίσματος μεταβήκαμε άμεσα οι δύο διπλ. πολ-μηχ της Υπηρεσίας μας Φραγκιουδάκη Μαίρη και Καλεμάκη Ελένη παρουσία του πτυχ. μηχανολόγου μηχ. ΤΕ στη θέση αυτή οπότε και διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

      Πρόκειται για ισόγειο με ημιυπόγειο πολύ παλαιό κτίσμα  με κατακόρυφους τοίχους από πλίνθους πάχους 10 εκατοστών και μικρών διαστάσεων κολώνες πάλι από πλίνθους ,  με την οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα με τον οπλισμό πλήρως οξειδωμένο χωρίς. καθόλου επικάλυψη ,η οποία κατέρρευσε προς το εσωτερικό του κτίσματος με μερικές μικρές πέτρες διάσπαρτες στον μικρού πλάτους δρόμο. Στον τοίχο της πρόσοψης και αριστερά από το άνοιγμα της πόρτας υπάρχει κατακόρυφη ρωγμή μεγάλου εύρους η οποία ουσιαστικά διαχωρίζει κάθετα τον τοίχο. Επίσης παρόμοια ρωγμή υπάρχει και στο ανατολικό άκρο της πρόσοψης με αποτέλεσμα τμήμα της εξωτερικής τοιχοποιίας   πάνω από το σενάζ του ανοίγματος της εισόδου να είναι έτοιμο προς κατάρρευση προς την εξωτερική πλευρά του κτίσματος. Το εν λόγω κτίσμα ήταν κατασκευασμένο έξω από κανονισμούς τέχνης και επιστήμης οι οποίοι ίσχυαν και πριν από το 1950 στην Ελλάδα.

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το προαναφερόμενο ισόγειο κτίσμα χρήζει άμεσης κατεδάφισης με ταυτόχρονη άμεση απομάκρυνση των προϊόντων της κατεδάφισης.

      Το προαναφερόμενο ετοιμόρροπο κτίσμα γειτνιάζει δυτικά με παλαιό ασκεπές κτίσμα ,επί της Μάρκου Παπαδοπούλου & Βαλέστρας 2 , του οποίου ο Α όροφος κατεδαφίστηκε το 2010 παρουσία του Εισαγγελέα Ηρακλείου κ. Μαρκάκη κατ εφαρμογή του σχετικού 4. Δεδομένου ότι η κατάσταση του ασκεπούς αυτού κτίσματος έχει καταστεί δυσμενέστερη από το 2010 , με την κατεδάφιση του εις το θέμα αναφερομένου κτίσματος πιθανόν να καταρρεύσει.

 

Φερόμενοι ιδιοκτήτες:

 1. Μάρκου Παπαδοπούλου 3: Κληρονόμοι Σπαγουλάκη (πληροφορία γειτόνων και από προγενέστερα έγγραφα)
 2. Μάρκου Παπαδοπούλου & Βαλέστρας 2: Τζωρακολευθεράκης Κων/νος τηλ. 2810283063, 2810240853

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ4  Α ΒΑΘΜΟΥ

   

                                                                             

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ηράκλειο,

 

Με εντολή Δημάρχου