Αίτηση Εθελοντή για το Run Greece 2017

 

Η ομάδα παρακίνησης & εθελοντών  του  RUN GREECE,  αποτελείται από εθελοντές  οι οποίοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης  συγκεκριμένων  λειτουργικών αναγκών του  RUN GREECE -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

Βασικές  αρμοδιότητες της ομάδας είναι:  η  τοποθέτηση των συμμετεχόντων στις σωστή σειρά και θέση,  οι εγγραφές και η διανομή του υλικού  στους συμμετέχοντες πριν την εκδήλωση αλλά και κατά την έναρξη στην Πλατεία Ελευθερίας,  η διαχείριση των συμμετεχόντων κατά την Έναρξη και τον Τερματισμό στην Πλατεία Ελευθερίας,  η παρακίνηση  των μελών των ομάδων, η διαχείριση των σταθμών νερών και υγρών στην διαδρομή και γενικότερα η εποπτεία των χώρων που θα υλοποιηθεί το RUN GREECE-ΗΡΑΚΛΕΙΟ και η συνεργασία με τους  φορείς που διοργανώνουν την εκδήλωση: Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου και Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ RUN GREECE 2017