Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠΑΖΟΥΡΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΑΥΣΩΛΟΥ, ΔΙΔΟΥΣ & ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ».

(1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος).

Την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη Λότζια ,α' όρ., γρ. 11.

Ανακοίνωση