Αναβολή της κλήρωσης κατανομής θέσεων της λαϊκής αγοράς ημέρας Παρασκευής

Αναστολή εκτέλεσης ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης κατανομής θέσεων, της υπ. αριθμ. πρωτ. 60960/26-05-2017 απόφασης Εντεταλμένου Συμβούλου περί Κατανομής θέσεων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και παραγωγών στον νέο χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς ημέρας Παρασκευής του Δήμου Ηρακλείου.

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης κατανομής θέσεων, ορίζεται η 3η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στο κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου