Ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας στον Δήμο Ηρακλείου για το Σαββατοκύριακο 21 - 22/1/2017

Σας ενημερώνουμε ότι για το Σαββατοκύριακο 21 έως 22 Ιανουαρίου 2017 Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας θα είναι οΑντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς - ΚΕΠ κ. Κωνσταντίνος Βαρδαβάς. Υπενθυμίζουμε στους δημότες ότι μπορούν να καλούν στον αριθμό 2813-409409 για να δηλώνουν οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα προκύψει.