Ανακοίνωση για το ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

        

            Ηράκλειο 13-02-2017         

 

Συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. για την θέσπιση ειδικού τιμολογίου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ, λόγω της λήξης και της δεύτερης προθεσμίας. Αρχίζει από σήμερα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017, η εξέταση και η διαλογή των υποβληθεισών αιτήσεων. Παράλληλα η επιτροπή θα δέχεται αιτήσεις για το προσεχές διάστημα όσων δεν είχαν την ευχέρεια ή τη δυνατότητα μέχρι τις 10/02/2017 να υποβάλλουν, τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας και των ίδιων κριτηρίων. 

 

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα