Ανακοινώσεις Δημόσιας Κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής δύο έργων

Ανακοινώσεις Δημόσιας Κλήρωσης που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου:

1)«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ” ΣΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». (1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος).

2)«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ»

Την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στη Λότζια ,α' όρ., γρ. 11.