Πληροφορίες για το νέο Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 23-05-2017

 

 

 

 

Το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί σε καινούργιες εγκαταστάσεις, στην οδό Yακίνθου 9, περιοχή Τάλως.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30-15.30

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2810 319670