Ανοικτός διαγωνισμός για την αποκατάσταση και διαρρύθμιση του Καπετανάκειου από τον Δήμο

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 23-01-2017         

 

ghgh

Σε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση- διαρρύθμιση 1ου Λυκείου Ηρακλείου  (Καπετανάκειο) προσθήκη κατ επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» προχωρά τώρα ο Δήμος Ηρακλείου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.568.780 ευρώ και αποτελείται από οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων, κλπ.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  του Δήμου Ηρακλείου, στο πρώην δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού  (Αρτεμισίας & Διονύσου 13 Α Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601), μέχρι τις 02/02/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  (Διονυσίου 13α, Νεα Αλικαρνασσός) στις 07/02/2017
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.