Ολοκληρώθηκε η κατάθεση προσφορών για την αποκατάσταση του Καπετανάκειου

Τελείωσε το πρωί της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου 2017 η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 3.568.780,49€.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»), Αριθμός ΣΑΕΠ-002/1 με Κ.Α.2016ΕΠ00210027.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από τη στενή συνεργασία των στελεχών της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ηρακλείου με τα στελέχη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, το "Καπετανάκειο" είναι το πρώτο έργο που δημοπρατείται στον Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο του Νέου ΕΣΠΑ με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο του ν. 4412/2016.

γηγη

 

γηγη

γηγη