Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης»

`                     

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 30-01-2017         

 

 

 

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο  της στρατηγικής δημοσιότητας και ενημέρωσης των πολιτών,  με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, πληροφορεί ότι:

Το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το Κ.Ε.Α. είναι στην ουσία μία σύμβαση μεταξύ του Κράτους και του πολίτη, επομένως αντανακλά μια πιο ενεργή προσέγγιση της κοινωνικής πρόνοιας από τη μεριά του Κράτους, αλλά και των πολιτών.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

 1. 1.    Εισοδηματική ενίσχυση: Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό. 
 2. 2.    Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, θα διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης εκάστου προγράμματος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παροχές αυτές δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του ωφελούμενου νοικοκυριού.

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά,

 1. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
 2. Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
 3. Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 4. Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
 5. Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
 6. 6.      Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.  
  1. 3.    Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
  2. Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
  3. Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
  4. Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

10.  Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

11.  Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης. 

Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητες τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων εκάστου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Αιτήσεις για το πρόγραμμα «Κ.Ε.Α.» μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά:

 1. 1.      απευθείας από τους αιτούντες, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεμένου στο διαδίκτυο ή
 2. 2.      μέσω των ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου ή
 3. 3.      μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει ενημερώσει ότι το πρόγραμμα ξεκινάει από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ü  Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Κ.Ε.Π ή των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.

ü  Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου Ηρακλείου. 

Στο Δήμο Ηρακλείου και για την εξυπηρέτηση των πολιτών που θα αιτούνται για το εν λόγω πρόγραμμα «Κ.Ε.Α.»  έχουν οριστεί οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι-λειτουργοί Κ.Ε.Α. που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος για την εφαρμογή του.

Συγκεκριμένα οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω υπηρεσίες:

●     Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ 

Δημ. Ενότητα Ηράκλειου

 • ·         1o ΚΕΠ (κωδ.006): , Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 712 02 Τηλέφωνα: 2813-401000,  Γραφείο Προιστάμενου 2813-401025  Fax: 2810-332707. 
 • ·         2ο ΚΕΠ (κωδ.332): Ν.Πλαστήρα & Πανασανού 1, Τ.Κ 71201
  Τηλέφωνα: 2813-406300, Προϊσταμένη 2813.406309 Fax: 2813-406303 ή 301 

Δημ. Ενότητα  Ν. Αλικαρνασσού

 • 3ο ΚΕΠ (κωδ.529):Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Τηλέφωνα: 2813-409876-8 .
  Γραφείο Προϊστάμενου 2813.409.832, Fax: 2813-409874

Δημ. Ενότητα Γοργολαΐνη

 • 4ο ΚΕΠ (κωδ.227): Άγιος Μύρωνας, Τ.Κ 70013, Τηλέφωνα:2813-400031 ή 33,
  Fax: 2813-400030

Δημ. Ενότητα Τεμένους

 • 5ο ΚΕΠ (κωδ.402):Προφήτης Ηλίας, Τ.Κ 71500, Τηλέφωνα: 2813-400507-8, 
  Fax: 2813-400503 ή 501
  Δημ. Ενότητα Παλιανής 
 • 6ο ΚΕΠ (κωδ.775): Βενεράτο Τ.Κ 700.03, Τηλέφωνα: 2813-400810-11, Fax: 2813-400805

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Δημ. Ενότητα Ηράκλειου:

Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 1η Δημ. Κοινότητα: 

 • ·      ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγ. Τριάδας: Δ/νση: Βουρδουμπάδων 12, Tηλ.:  2810 333261, Fax: 2810 333262
  email: kekoif1@heraklion.gr    

Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 2η Δημ. Κοινότητα:

 • ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Κατσαμπά: Δ/νση: Αγησιλάου 4, Tηλ.:  2810 301437, Fax: 2810 301437  
  email: kekoif2@heraklion.gr 
 • ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Πόρου: Δ/νση: Μ. Κωνσταντίνου 15, Tηλ: 2810. 300 160, e-mail: kekoif2@heraklion.gr

Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 3η Δημ. Κοινότητα

 • ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η Τάλως: Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου, Tηλ.: 2810 315 453,  Fax: 2810 317368, 
  email: kekoif3@heraklion.gr 
 • ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Θερίσου: Δ/νση: Μίνωος 67 &  Μ. Αρχαγγέλου, Tηλ.: 2810 256271
  email: kekoif3@heraklion.gr   
 • ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Δειλινών: Δ/νση: Εργοτέλους & Πύρου, Tηλ.:  2810. 314 322
  email: kekoif3@heraklion.gr

   

Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 4η Δημ. Κοινότητα

 • ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Μασταμπά: Δ/νση: Π. Φωτίου 46, Τηλ.: 2810 360973, email: kekoif4@heraklion.gr 
 • ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Φορτέτσας: Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Τηλ.: 2810 360399, email: kekoif4@heraklion.gr
 • ·         ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη: Δ/νση: Χατζάκη 40, Τηλ.: 2810  235675,  email: kekoif4@heraklion.gr

Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής πολιτικής & Ελέγχου:

 • Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου – Παλαιά Λαχαναγορά, Τηλ.: 2813 409538, email: kprostasia@heraklion.gr

Δημ. Ενότητα  Ν. Αλικαρνασσού:

 • Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας−Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την Νέα Αλικαρνασσό

Δ/νση: Διονυσίου 13 & Αρτεμισίας, Τηλ.: 2810 221738, Fax: 2810 331102, email: kekoif5@heraklion.gr

 • Κέντρο στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων: Δ/νση: Ατρεμησίας 173, Τηλ.: 2810 300141,
  email: iakriti@otenet.gr

Δημ. Ενότητα Γοργολαΐνη

 • Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, με έδρα τους Κάτω Ασίτες: Τηλ.: 2810 861495
 • ·         Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με έδρα τον Άγιο Μύρωνα:   Τηλ.: 2813 400016

Δημ. Ενότητα Παλιανής

 • Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με έδρα το Βενεράτο: Τηλ.: 2813 400822

Δημ. Ενότητα Tεμένους

 • Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με έδρα τον Άγιο Σύλλα: Τηλ.: 2810 881334
 • Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με έδρα τον Άγιο Σύλλα: Τηλ.: 2810 881334