Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου

 Εξαιτίας της εξαιρετικής στρατηγικής που κατέθεσε η δημοτική αρχή  για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, πέτυχε να φέρει στον Δήμο Ηρακλείου 14,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΕΠ Κρήτης. Πράγμα που σε εποχές πενιχρής χρηματοδότησης για τους Δήμους είναι πολύ σημαντικό. 

Στόχος της ΒΑΑ είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η κοινωνικο – οικονομική ενίσχυση της Παλιάς Πόλης και του Παράκτιου Μετώπου, με όχημα τον πολιτισμό μας. Επιδιώκουμε επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, νέες θέσεις εργασίας, ουσιαστική ανάπτυξη μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι με αποσπασματικές δράσεις. 

Η τελική  στρατηγική της ΒΑΑ προέκυψε μετά από ευρεία διαβούλευση με τους φορείς και τους δημότες του Ηρακλείου. 

H στρατηγική  ΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου:

γηγη

γηγη

γηγη

γηηγ

γηγη

γηγη

γηηγ

γηηγ

γηηγ

γηηγ

γηγη

 

Παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου Ηρακλείου για την ΒΑΑ