Μετακόμιση Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 02-08-2017         

 

 

 

     

Λόγω μετακόμισης του Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου, η υπηρεσία δεν θα δέχεται κοινό από την Πέμπτη 3 Αυγούστου έως και την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017. Από τις 9 Αυγούστου κι έπειτα θα εξυπηρετεί τους δημότες σε παρακείμενη αίθουσα,  στο ίδιο κτίριο που στεγάζεται μέχρι σήμερα, επί των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδυλών και Χαρκούτση.