Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παραχώρηση Κηποθεάτρου Ν. Καζαντζάκη στις Σχολές Χορού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πολιτισμού - Eθελοντισμού

Ηράκλειο, 14/2/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

 

Προκειμένου να παραχωρηθεί ο χώρος του Κηποθεάτρου Ν. Καζαντζάκη στις σχολές χορού για τις καθιερωμένες ετήσιες παραστάσεις τους, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, ώστε να ορισθούν οι ημερομηνίες πραγματοποίησής τους.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν καταθέσει αίτηση,  μπορούν να προσέρχονται στο πρωτόκολλο του Δ. Ηρακλείου ( στο ισόγειο της ΛOTZIA), από την Τετάρτη 15.2.2017- Παρασκευή 17.2.2017και ώρα 10.30 π.μ.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17.2.2017  και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα Α. Παπανδρέου ( 1ος όροφος της ΛΟΤΖΙΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού -Ν. Γενιάς – Εθελοντισμού, στα τηλέφωνα: 2813409232  & 2813409173.