Συσκευή αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα προμηθεύεται ο Δήμος

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 25-01-2017         

 

 

ghgh

Μία συσκευή αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Ηρακλείου, έτσι προχωρά σε συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου. Ο μηχανισμός, με βάση όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών, έχει προϋπολογισμό της τάξης των 40.000 ευρώ και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο στις 15 - 02 - 2017,       ημέρα        Τετάρτη      και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 11:00. Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr ).