Ανακοίνωση για τροποποίηση σχεδίου πόλης

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

 

                                                                                         Ηράκλειο 23-02-2017         

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, μετά την 8/2017  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στη  συνεδρίαση  της 1ης Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 θα  συζητήσει την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης  Ηρακλείου στο τετράγωνο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Ιτάνου, Μονής Τοπλού, Ξυλούρη & Σόλωνος σε εφαρμογή της 256/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρεθούν κατά την συζήτηση.