Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 23/1/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17:55, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

http://idomeneas.heraklion.gr/files/ds/prosklisi%2023-01-17.pdf