Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 5/4/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Τετάρτη  05   Απριλίου  2017 και ώρα  16:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  στο παρακάτω θέμα:

  1. Τροποποίηση του άρθρου 20 της από 11-4-2014 μισθωτικής συμβάσεως ακινήτου με την "ΒΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Α.Ε.".