Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 14/3/17

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την προσεχή Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγ. Τίτου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αίθουσα Βενιζέλου), για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι: