Νέος

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την ενημέρωση των νέων. Ο δήμος Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα της νεολαίας. Η Δημοτική Αρχή έχει την πεποίθηση ότι η Νεολαία μας έχει ανάγκη ενεργής συμμετοχής στα δρώμενα του Δήμου. Εδώ ο νέος μπορεί να ενημερωθεί για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα, το κέντρο συμβουλευτικής αγωγής ΚΕ.Σ.Α.Ν, το Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Ηρακλείου κ.α. 

Τοπικά Συμβούλια Νέων : Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15-28 ετών, να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν, αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Μόνη προϋπόθεση, να έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

 

Ακολουθούν ενδιαφέρουσες διευθύνσεις :