Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Απριλίου 2017

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.1.2017-30.4.2017

 

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Μαρτίου 2017

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.1.2017-31.3.2017

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Φεβρουαρίου 2017

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.1.2017-28.2.2017

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ιανουαρίου 2017

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.1.2017-31.1.2017.pdf

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Δεκεμβρίου 2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.12.2016-31.12.2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Νοεμβρίου 2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.11.2016-30.11.2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Οκτωβρίου 2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.10.2016-31.10.2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Σεπτεμβρίου 2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.9.2016-30.9.2016

Ισολογισμός 2015 της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝ0ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ισολογισμός και Απολογισμός οικονομικού έτους 2015

Ισολογισμός και Απολογισμός οικονομικού έτους 2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Αυγούστου 2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.8.2016-31.8.2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ιούλιος 2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.7.2016-31.7.2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ιούνιος 2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.6.2016-30.6.2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Μαίου 2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.5.2016-31.5.2016

Απολογισμός ΔΟΠΑΦΜΑΗ από 1/1 μέχρι 30/4/2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.1.2016-30.4.2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Μαρτίου 2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Μαρτίου 2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Φεβρουαρίου 2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Φεβρουαρίου 2016:

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ιανουαρίου 2016

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 1.1.2016-31.1.2016

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Δεκεμβρίου 2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Δεκεμβρίου 2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Νοεμβρίου 2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Νοεμβρίου 2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Οκτωβρίου 2015

ΔΟΠΑΦΜΑΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Σεπτεμβρίου 2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ Σεπτεμβρίου 2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ 1/1 - 31/8/2015

Απολογιστικά Στοιχεία ΔΟΠΑΦΜΑΗ 1/1 - 31/8/2015

Ισολογισμός και Απολογισμός οικονομικού έτους 2014

Ισολογισμός και Απολογισμός Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2014

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014