Προκήρυξη ανάδειξης εργολάβων για την δακοκτονία ετών 2017-2019

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο για κοινοποίηση στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κρήτης και αφορά στην ανάδειξη εργολάβων για την εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας για τα έτη 2017-2019. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 28-4-2017.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.crete.gov.gr/index.php