Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης για την σχολική περίοδο 2007-2008 που η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετώνπροσφέρει δωρεάν σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Εκθέματα ιστορικού μουσείου

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Η Βάπτιση του Χριστού

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Η Βάπτιση του Χριστού

 

  Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (1570 περίπου). Άποψη του Όρους και της Μονής Σινά. Τέμπερα και ελαιογραφία σε ξύλο.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (1570 περίπου). Άποψη του Όρους και της Μονής Σινά. Τέμπερα και ελαιογραφία σε ξύλο.

 

 

 Άγιος Ιωάννης. Τοιχογραφία από την κόγχη του ναού του Αγίου Γεωργίου στον Μέρωνα Αμαρίου (ΙΓ΄ αιώνας)

Άγιος Ιωάννης. Τοιχογραφία από την κόγχη του ναού του Αγίου Γεωργίου στον Μέρωνα Αμαρίου (ΙΓ΄ αιώνας)

 

  Η Αποκαθήλωση. Εικόνα από τη Μονή Σαββαθιανών (ΙΖ΄ αιώνας)

Η Αποκαθήλωση. Εικόνα από τη Μονή Σαββαθιανών (ΙΖ΄ αιώνας)

 

  Δύο όψεις χρυσού βυζαντινού νομίσματος του αυτοκράτορος Φωκά (602 - 610 μ.Χ.)

Δύο όψεις χρυσού βυζαντινού νομίσματος του αυτοκράτορος Φωκά (602 - 610 μ.Χ.)

 

 

 Προσωπογραφία του Μ. Μελίτακα, οπλαρχηγού Μυλοποτάμου στην επανάσταση του 1821 - 1830.

Προσωπογραφία του Μ. Μελίτακα, οπλαρχηγού Μυλοποτάμου στην επανάσταση του 1821 - 1830.

 

 

 Υφαντό εφίππιο (

Υφαντό εφίππιο ("σερτζανές") από τα Ανώγεια.

 

 

 

 Κρητικό κέντημα (με

Κρητικό κέντημα (με "βυζαντινή" βελονιά) του ΙΗ΄ αιώνα.

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (Ι.Μ.Κ.) που ιδρύθηκε το 1953 από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της ιστορίας της Κρήτης από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έως τη σύγχρονη εποχή.

Αρχικός στόχος των ιδρυτών του Ι.Μ.Κ. υπήρξε η συγκέντρωση και διαφύλαξη ενός πολύτιμου αρχαιολογικού, εθνογραφικού και ιστορικού υλικού από την μεσαιωνική και τη νεότερη περίοδο της ιστορίας της Κρήτης.

Η διαδικασία εμπλουτισμού των συλλογών, επέκτασης των χώρων και επαναπροσδιορισμού των στόχων του, παράλληλα με την πλούσια ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα της Ε.Κ.Ι.Μ., τη διοργάνωση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων και τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων αποτελούν πάντοτε διαρκείς στόχους του Μουσείου.

Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η διαδικασία σταδιακής επανέκθεσης των συλλογών του, με στόχο την προσέγγιση διαφορετικών ομάδων επισκεπτών και επομένως την προβολή των πολλαπλών όψεων του «ιστορικού γίγνεσθαι» στην Κρήτη.

Στις συλλογές του Ι.Μ.Κ. περιλαμβάνονται:
Μεσαιωνική & Αναγεννησιακή συλλογή
Συλλογή Αγώνων για την Ελευθερία
Λαογραφική Συλλογή
Η αίθουσα Νίκου Καζαντζάκη
Η αίθουσα Εμμανουήλ Τσουδερού

Μόνιμες εκθέσεις:
Αίθουσα Α.Γ. Καλοκαιρινού
Εισαγωγή στην ιστορία των χριστιανικών χρόνων της Κρήτης
Περιήγηση στον Χάνδακα (Ηράκλειο) του 17ου αιώνα
Η Αίθουσα των Κεραμικών

Στοιχεία επικοινωνίας:
Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. 2810 / 283219, 2810 / 288708 - Fax. 2810 / 283754
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@historical-museum.gr
Ιστοσελίδα: http://www.historical-museum.gr